Бои и лакови за индустриска намена

Флексографички бои

flexo

Флексографички бои се наменети за флексографичко печатење т.е. бои за печатење на флексибилна амбалажа како полиетилен полипропилен полиамид картон (лепенка) и хартиена еко-амбалажа. Располагаме со два типа на флексографички бои. Флексо бои на база на органски растворувачи и водорастворни бои >>>

Лакови во прав

pcoatings

Бои во прав наменети за долограјна заштита на метали. Се нанесуваат во електростатска средина со српротивно поларизирање помеѓу металот кој се бои и бојата во прав. По нанесувањето предметот се пече на строго определна температура и времетрање >>>

Мастербачи

masterbatch

Мастербач или Plaston Masterbatch е пигментен концентрат кој се користи за боење на полимери маси. Тој е висоkо концентрирана пигментна дисперзија во форма на полимерни гранули >>>

Антикорозивни премази

anticorr

Антикорозивни премази се премази за заштита од корозија и продолжување на векот на употреба на разни метални констрикциии и предмети, цевководи, бетонски подлоги и базени >>>